470-2112 – Repetitorium matematické analýzy (RMA)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-2112/01 2015/2016 8
470-2112/02 2015/2016 8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je prohloubení znalostí a pochopení základů diferenciálního a integrálního počtu reálných funkcí jedné i více reálných proměnných.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se věnuje dvěma základním tématům: diferenciálnímu a integrálnímu počtu funkcí jedné a více proměnných.

Povinná literatura:

J. Bouchala: Matematická analýza 1, skripta VŠB-TU Ostrava J. Bouchala: Matematická analýza ve Vesmíru, http://am.vsb.cz/bouchala J. Kuben, Š. Mayerová, P. Račková, P. Šarmanová: Diferenciální počet funkcí více proměnných, http://mi21.vsb.cz P. Vodstrčil, J. Bouchala: Integrální počet funkcí více proměnných, http://mi21.vsb.cz

Doporučená literatura:

J. Brabec, F. Martan, Z. Rozenský: Matematická analýza I, SNTL, Praha, 1985 J. Brabec, B. Hrůza: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986 K. Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky, Prometheus, 1995

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.