470-2204 – Algebra (ALG)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuRNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-2204/01 2013/2014 4
470-2204/02 2015/2016 4
470-2204/03 2019/2020 6
470-2204/04 2019/2020 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování kursu bude student bude znát vybrané definice základních pojmů teorie algebraických struktur a vztahy mezi nimi. Bude chápat jejich význam a bude umět využít své znalosti k řešení jednoduchých úloh teorie algebraických struktur. Bude také chápat význam těchto pojmů pro řešení vybraných aplikačních úloh tak, aby uměl zformulovat praktickou úlohu v jazyku teorie grup, vyřešit problém s využitím nástrojů teorie grup a interpretovat výsledek v kontextu původní úlohy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem kurzu Algebry jsou vybraná témata obecné algebry. Současně jsou podány využití těchto témat i při řešení některých praktických problémů. Studenti mají možnost získat základní znalosti matematického aparátu, který stojí za výše zmíněnými aplikacemi. Mohou tak porozumět, jak tyto aplikace v praxi fungují.

Povinná literatura:

G. BIRKHOFF, S. MAC LANE: Algebra, Alfa, Bratislava 1974. J. GALLIAN: Contemporary Abstract Algebra, Cengage Learning; 8 edition (2012), ISBN13 978-1133599708.

Doporučená literatura:

J. GALLIAN: Contemporary Abstract Algebra, Cengage Learning; 8 edition (2012), ISBN13 978-1133599708. BIRKHOFF, G., S.MAC LANE: Algebra, Alfa, Bratislava 1974.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.