470-2405 – Pravděpodobnost (PRA)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuIng. Jan Kracík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-2405/01 2019/2020 7
470-2405/02 2019/2020 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student rozumět základním pojmům a vztahům z teorie pravděpodobnosti v rozsahu potřebném pro studium základů matematické statistiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Pravděpodobnost je jedním z nástrojů pro modelování neurčitosti a základem matematické statistiky. V rámci předmětu se studenti seznámí se základy teorie pravděpodobnosti na úrovni nevyžadující znalosti z teorie míry.

Povinná literatura:

ANDĚL, Jiří. Matematická statistika. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. RAO, C. RADHAKRISHNA. Linear statistical inference and its applications. 2. ed., paperback ed. New York: Wiley, 2002. ISBN 0471218758.

Doporučená literatura:

TEETOR, Paul. R cookbook. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2011. ISBN 9780596809157

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.