470-2406 – Modely s neurčitostí (MN)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuIng. Jan Kracík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-2406/01 2019/2020 4
470-2406/02 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s možnostmi využití aparátu teorie pravděpodobnosti pro zohlednění neurčitostí v modelech reálného světa.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Matematické modely reálného světa jsou často zatíženy neurčitostmi, např. náhodnými vstupními parametry, nepřesností modelu, nepřesně měřenými daty atd. Aparát teorie pravděpodobnosti patří k základním nástrojům používaným pro zohlednění a kvantifikaci a neurčitosti v modelech.

Povinná literatura:

JAYNES, Edwin T., BRETTHORST, G. Larry, ed. Probability theory: the logic of science. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-59271-2. ROBERT, Christian P. a George. CASELLA. Monte Carlo statistical methods. 2nd ed. New York: Springer, c2004. ISBN 0-387-21239-6. MANDL, Petr. Pravděpodobnostní dynamické modely. Praha: Academia, 1985. Československá akademie věd.

Doporučená literatura:

Vitásek, E.: Numerické metody. SNTL Praha, 1987. W. E. Boyce, R. C. DiPrima: Elementary differential equations. Wiley, New York 1992

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.