470-2501 – Numerické metody (NM)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-2501/01 2010/2011 6
470-2501/02 2015/2016 6
470-2501/03 2019/2020 6
470-2501/04 2019/2020 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Numerické metody jsou v pozadí řešení náročných inženýrských úloh na počítači. Po absolvování předmětu Numerické metody 1 bude student schopen vybrat vhodný algoritmus pro řešení vybraných úloh matematické analýzy, analyzovat jejich řešení vzhledem ke stabilitě (citlivost výsledku na změny vstupních dat) a výpočetní náročnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Náplní předmětu je výuka numerických metod pro vybrané úlohy matematické analýzy, jejich odvození, analýza rychlosti konveregence a jejich efektivní implementace.

Povinná literatura:

- D. Lukáš, Numerické metody 1 - zápisky a programy z přednášek. VŠB-TU Ostrava, http://homel.vsb.cz/~luk76/Teaching/NM1/

Doporučená literatura:

- V. Vondrák, L. Pospíšil, Numerické metody 1. VŠB-TU Ostrava, http://mi21.vsb.cz/modul/numericke-metody-1

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
470-2102 MA 1 Matematická analýza I Doporučená
470-2103 MA2 Matematická analýza II Doporučená
470-2105 MAIT Matematická analýza pro IT Doporučená
470-2106 MA2PM Matematická analýza II Doporučená
470-2201 LA1 Lineární algebra Doporučená
470-2202 LA-IT Lineární algebra pro IT Doporučená
470-2203 LAM Lineární algebra s Matlabem Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.