470-2502 – Numerické metody s Matlabem (NMM)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-2502/01 2010/2011 4
470-2502/02 2015/2016 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Významným nástrojem řešení mnoha technických úloh, jako například analýza signálů, nebo numerické řešení diferenciálních rovnic, jsou hlubší výsledky numerické matematiky. Cílem kursu je rozšířit znalosti studentů s využitím Matlabu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu je popis základních numerických metod používaných při řešení problémů inženýrské matematiky.

Povinná literatura:

Míka, S.: Numerické metody algebry. SNTL Praha, 1982. Přikryl, P.: Numerické metody matematické analýzy. SNTL Praha, 1985. Vitásek, E.: Numerické metody. SNTL Praha, 1987.

Doporučená literatura:

Quarteroni A., Sacco R., Saleri F.: Numerical mathematics, Springer, 2007 Press, W.H., Flannery, B.P., Teukolski, S.A., Vetterling, W.T.: Numerical Recipes in C. Cambridge University Press, Cambridge 1990.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.