470-2601 – Bakalářský projekt I (BCI)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-2601/01 2010/2011 4
470-2601/02 2015/2016 4
470-2601/03 2019/2020 4
470-2601/04 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Samostatná práce podle zadaného tématu, zpravidla se jedná o úvodní fázi realizace bakalářské práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

V rámci Bakalářského projektu I student řeší problém související se zadáním jeho bakalářské práce pod vedením pedagoga katedry.

Povinná literatura:

Povinná literatura dle pokynů vedoucího bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura dle pokynů vedoucího bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.