470-2602 – Bakalářský projekt II (BKII)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-2602/01 2010/2011 12
470-2602/02 2015/2016 12
470-2602/03 2019/2020 12
470-2602/04 2019/2020 12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prokázat schopnosti samostatné práce na projektu. Práce s literaturou, spolupráce s vedoucím práce, stylistické dovednosti, získávání odborných informací

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

V rámci Bakalářského projektu II student řeší problémy související se zadáním jeho bakalářské práce pod vedením pedagoga katedry.

Povinná literatura:

Povinná literatura dle pokynů vedoucího bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura dle pokynů vedoucího bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.