470-4110 – Funkce komplexní proměnné (FKP)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4110/01 2010/2011 6
470-4110/02 2015/2016 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkcí komplexní proměnné a s teorií mocninných a Laurentových řad; současně by absolvováním tohoto kursu měli studenti získat jistou početní zručnost a schopnost aplikovat probranou teorii při řešení úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět obsahuje diferenciální a integrální počet funkcí komplexní proměnné, teorii mocninných, Taylorových a Laurentových řad, reziduovou větu a její aplikace.

Povinná literatura:

J. Bouchala: Funkce komplexní proměnné, www.am.vsb.cz/bouchala.

Doporučená literatura:

J. Bouchala: Funkce komplexní proměnné, www.am.vsb.cz/bouchala. I. Černý: Základy analysy v komplexním oboru, Academia, Praha, 1967. P. Galajda, Š. Schrötter: Funkcie komplexnej premennej a operátorový počet, Alfa, Bratislava, 1991.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.