470-4115 – Nelineární funkcionální analýza (NEFN)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4115/01 2010/2011 4
470-4115/02 2015/2016 4
470-4115/03 2019/2020 4
470-4115/04 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy nelineární funkcionální analýzy; současně s tím bude věnována pozornost aplikacím funkcionální analýzy při řešení nelineárních diferenciálních rovnic.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen posluchačům 5. ročníku. V jeho průběhu se posluchači seznámí se základními pojmy nelineární funkcionální analýzy.

Povinná literatura:

P. Drábek, A. Kufner: Úvod do funkcionální analýzy, ZČU, Plzeň, 1993. P. Drábek, A. Kufner: Funkcionální analýza, ZČU, Plzeň, 1994. S. Fučík, A. Kufner: Nonlinear differential equations, Elsevier, Amsterdam, 1980.

Doporučená literatura:

S. Fučík, A. Kufner: Nelineární diferenciální rovnice, SNTL, Praha, 1978.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.