470-4116 – Vybrané partie z matematické analýzy (VPzMA)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuMgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4116/01 2010/2011 6
470-4116/02 2015/2016 5
470-4116/03 2015/2016 4
470-4116/04 2015/2016 5
470-4116/05 2015/2016 4
470-4116/06 2015/2016 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen pracovat s funkcemi více reálných proměnných. Dále si student osvojí integrační metody, které jsou nutné pro výpočet integrálů reálných funkcí více reálných proměnných. V poslední části se student naučí řešit diferenciální rovnice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět obsahuje 3 základní témata: ----------------------------------- diferenciální počet funkcí více proměnných, integrální počet funkcí více proměnných, diferenciální rovnice.

Povinná literatura:

J. Bouchala: Matematika III, www.am.vsb.cz/bouchala, 2000. P. Vodstrčil, J. Bouchala: Integrální počet funkcí více proměnných, http://mi21.vsb.cz/modul/integralni-pocet-funkci-vice-promennych , 2012. J. Brabec, B. Hrůza: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986. B. Budinský, J. Charvát: Matematika II, SNTL, Praha, 1990.

Doporučená literatura:

J. Bouchala: Matematická analýza 1, skripta VŠB-TUO, 2000. J. Bouchala: Sbírka příkladů z matematické analýzy 1, 2 a 3, www.am.vsb.cz/bouchala.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.