470-4124 – Elementy vyšší matematiky II (EVM II)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuIng. Jan Kracík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4124/01 2019/2020 6
470-4124/02 2019/2020 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se základy teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a numerických metod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je určen studentům magisterského programu Výpočetní a aplikovaná matematika, kteří neabsolvovali kurzy pravděpodobnosti, matematické statistiky a numerických metod v rámci předchozího studia.

Povinná literatura:

ANDĚL, Jiří. Matematická statistika. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. V. Vondrák, L. Pospíšil, Numerické metody 1. VŠB-TU Ostrava, http://mi21.vsb.cz/modul/numericke-metody-1

Doporučená literatura:

TEETOR, Paul. R cookbook. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2011. ISBN 9780596809157 W.H. Press, B.P. Flannery, S.A. Teukolski, W.T. Vetterling, Numerical Recipes in C. Cambridge University Press, 19

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.