470-4201 – Aplikovaná algebra (AA)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4201/01 2015/2016 4
470-4201/02 2015/2016 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s kapitolami lineární a multilineární algebry s jejich aplikacemi v moderních iformačních technologiích. Absolvent se bude orientovat v matematickém aparátu, na jehož základě pracují vyhledávače, některé metody umělé inteligence, analýzy obrazu atd.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Maticové rozklady, lineární algebra velkých matic, aproximace matic, aplikace v oblasti informačních technologií.

Povinná literatura:

Zdenek Dostál, Lineární algebra, VŠB 2000

Doporučená literatura:

Zdenek Dostál, Lineární algebra, VŠB 2000

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.