470-4202 – Algebra v teorii kódování (AvTK)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětudoc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4202/01 2016/2017 4
470-4202/02 2016/2017 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - využít kongruence při řešení celočíselných úloh, - modelovat symetrie reálného problému pomocí grup, - pracovat s polynomy v modulární aritmetice, - sestavit vybraná Galoisova tělesa a s jejich pomocí jednoduché kódy, - sestrojit jednoduché konečné vektorové prostory, - pracovat s vybranými kódy jako s vektory vektorového prostoru, - pracovat s vybranými kódy v maticovém zápisu, - zakódovat a dekódovat zprávu v jednoduchém kódu, - detekovat a správně opravit jednoduché chyby.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se základními stavebními kameny, na kterých je vybudována teorie kódování. Smyslem je poskytnout nadhled i základní praktické dovednosti, které budou využívat v předmětu Teorie kódování.

Povinná literatura:

J. STANOVSKÝ: Základy algebry, Matfyzpress 2010, ISBN 9788073781057. J. MAREŠ: Teorie kódování. Skripta ČVUT, Praha 2008.

Doporučená literatura:

J. ADÁMEK: Kódování. Matematika pro vysoké školy technické, sešit XXXI. SNTL, Praha, 1989.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.