470-4402 – Statistika II (S II)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4402/01 2010/2011 6
470-4402/02 2015/2016 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšíření a zvládnutí základních statistických metod o témata, která jsou frekventovaně používaná ve výzkumu i v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Hlavní orientace pravděpodobnostních a statistických aplikací je soustředěna na matematickou teorii spolehlivosti.

Povinná literatura:

Briš R., Litschmannová M., STATISTIKA II., E-learningový prvek pro podporu výuky odborných a technických předmětů, v rámci projektu CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326, VŠB TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1482-7. Rogalewicz V.; Stochastické procesy, skriptum ČVUT Praha 1993.

Doporučená literatura:

Hebák P.,Hustopecký J. a kol.: Vícerozměrné statistické metody (1-3), Informatorium, Praha 2004-2005, ISBN 80-7333-025-3 Rogalewicz V.; Stochastické procesy, skriptum ČVUT Praha 1993 Barlow R.E., Proschan F.; Mathematical Theory of Reliability, SIAM 1996, ISBN 0-89871-369-2

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.