470-4403 – Statistika III (STA3)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4403/01 2010/2011 4
470-4403/02 2015/2016 4
470-4403/03 2019/2020 6
470-4403/04 2019/2020 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je představení obecné teorie lineárních statistických modelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Budou prezentovány standardní metody pro odhad parametrů a testování, konstrukci modelu a vyhodnocení. Absolvent bude vybaven dovedností pro implementaci a interpretaci standardního statistického software pro analýzu dat.

Povinná literatura:

Anděl J.; Matematická statistika; SNTL/ALFA 1978. Zvára K.: Regrese, MATFYZPRESS Praha 2008, ISBN 978-80-7378-041-8

Doporučená literatura:

Searle L.R.; Linear Statistical Models; Second Edition, J. Wiley & Sons, 1986 McCullagh P., and Nelder J.A., Generalized Linear Models, Chapmann & Hall/CRC 1989, ISBN 0-412-31760-5.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.