470-4404 – Biostatistika (BioS)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4404/01 2010/2011 4
470-4404/02 2015/2016 4
470-4404/03 2018/2019 2018/2019 6
470-4404/04 2018/2019 2018/2019 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vysvětlení a zvládnutí základních pojmů a technik pro statistickou analýzu medicínských dat. Absolventi ovládají základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur za použití statistického software včetně interpretace výsledků statistické analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti zvládnou základních pojmy a techniky pro statistickou analýzu medicínských dat. Absolventi ovládají základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur za použití statistického software včetně interpretace výsledků statistické analýzy.

Povinná literatura:

Briš R., Litschmannová M.,BIOSTATISTIKA pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2008

Doporučená literatura:

Hebák P. a kol., Vícerozměrné statistické metody, Informatotium 2004 Likeš J., Machek J., Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1981 Likeš J., Machek J., Matematická statistika, SNTL Praha 1983

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.