470-4405 – Pravděpodobnost a statistika (PS)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuIng. Martina Litschmannová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4405/01 2015/2016 6
470-4405/02 2015/2016 6
470-4405/03 2016/2017 4
470-4405/04 2016/2017 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen aktivně využívat nové pojmy z oblasti teorie pravděpodobnosti a statistických metod a postupů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je úvodním kurzem do teorie pravděpodobnosti a aplikované statistiky. Cílem předmětu je vytvořit u studentů dostatečnou znalost teorie pravděpodobnosti a statistických metod a postupů proto, aby ji dokázali využívat v dalším studiu nebo ve své vlastní práci.

Povinná literatura:

[1] LITSCHMANNOVÁ, M. (2011): Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti, elektronická skripta, dostupné online z: http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti [2] LITSCHMANNOVÁ, M. (2011), Úvod do statistiky, elektronická skripta, dostupné online z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky [3] Dummer, R.M. (1998), Introduction to Statistical Science, VŠB-TU Ostrava, ISBN 80-7078-497-0

Doporučená literatura:

[1] ANDĚL, J. (2002), Základy matematické statistiky, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Preprint. [2] HENDL, J. (2004), Přehled statistických metod zpracování dat, Praha , Portál. ISBN 80-7178-820-1. [3] FRIEDRICH, V. (2002), Statistika 1 : Vysokoškolská učebnice pro distanční studium, Plzeň , Vydavatelství ZČU. [4] StatSoft, Inc. (2013). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. WEB: http://www.statsoft.com

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.