470-4407 – Matematická teorie spolehlivosti (MTS)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4407/01 2010/2011 6
470-4407/02 2010/2011 6
470-4407/03 2010/2011 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu znát základní matematiku nutnou pro odhad a kvantifikaci spolehlivosti prvků a systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se soustřeďuje na prognózu, odhad a optimalizaci bezporuchového provozu prvků a systémů. Zvýšená pozornost je věnována intenzívním metodám pro zvyšování spolehlivosti, jako zálohování, či optimální režim údržby apod. a zejména pak matematicko - statistickým metodám pro stanovení charakteristik spolehlivosti, jako jsou střední doba bezporuchového provozu, střední doba mezi poruchami, průměrné náklady na údržbu a opravy aj.

Povinná literatura:

Briš, R.: Inovační metody pro ocenění spolehlivosti prvků a systémů. 1.vyd. Ostrava:VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1596-1. Monografie. Hurt J.: Teorie spolehlivosti, MFF UK Praha 1984. Barlow,R.E.- Proschan,F.: Mathematical Theory of Reliability, SIAM 1996, ISBN 0-89871-369-2.

Doporučená literatura:

Briš, R.: Inovační metody pro ocenění spolehlivosti prvků a systémů. 1.vyd. Ostrava:VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1596-1. Monografie. Aven T., Jensen U.: Stochastic Models in Reliability, 1999 Springer-Verlag New York,Inc., ISBN 0-387-98633-2. Fleming T.R., Harrington D.P.: Counting Processes and Survival Analysis, Wiley 1991, ISBN 0-471-52218-X.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.