470-4502 – Numerické metody II (NM2)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4502/01 2010/2011 6
470-4502/02 2015/2016 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kurz seznámí studenty se základními principy formulace okrajových a počátečních úloh a s matematickým odvozením metody konečných prvků. Pozornost je věnována i počítačové realizaci a analýze přesnosti metody. Získané teoretické základy umožňují jak kvalifikované posouzení výsledků získaných dostupnými softwarovými nástroji tak i další rozvoj metody.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V kurzu jde o popis metody konečných prvků a jejího použití pro řešení okrajových a počátečních úloh vznikajících při matematickém modelování fyzikálních procesů, např. úloh vedení tepla, pružnosti a podobně.

Povinná literatura:

K. Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, SNTL Praha 1974. C. Johnson: Numerical solution of partial differential equations by the finite element method, Cambridge Univ. Press, 1995

Doporučená literatura:

C. Johnson: Numerical solution of partial differential equations by the finite element method, Cambridge Univ. Press, 1995

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.