470-4504 – Iterační metody (IM)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4504/01 2010/2011 4
470-4504/02 2015/2016 4
470-4504/03 2019/2020 6
470-4504/04 2019/2020 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět použít různé typy iteračních metod pro řešení úloh lineárních i nelineárních soustav. Bude znát základní myšlenky i některé nejnovější výsledky daného oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s různými typy iteračních metod pro řešení úloh lineárních i nelineárních soustav. Výklad je soustředěn na základní myšlenky, zahrnuje však i nejnovější výsledky daného oboru.

Povinná literatura:

C.T. Kelley, Iterative Methods for Linear and Nonlinear Equations, SIAM, Philadelphia 1995, http://www.siam.org/catalog/mcc12/kelley.htm B. Barrett et al.: Templates for the solution of linear systems, SIAM, Philadelphia 1993, http://www.siam.org/catalog/mcc01/barrett.htm

Doporučená literatura:

O. Axelsson: Iterative Solution Methods, Cambridge University Press, 1994 Werner C. Rheinboldt: Methods for Solving Systems of Nonlinear Equations, SIAM, Philadelphia 1998, http://www.siam.org/catalog/mcc02/cb70.htm

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.