470-4505 – Numerické metody III (NM3)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4505/01 2015/2016 6
470-4505/02 2015/2016 6
470-4505/03 2019/2020 6
470-4505/04 2019/2020 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je uvést studenty do pokročilých partií z numerické matematiky pro parciální diferenciální rovnice. První část se zabývá matematickým modelováním v pružnosti, druhá část pak modelováním proudění tekutin. Obě části se věnují odvození matematického modelu z fyzikálních principů, variační formulaci úloh a jejich následné řešení metodou konečných prvků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

První část kurzu se zabývá matematickým modelováním v pružnosti, druhá část pak modelováním proudění tekutin. Obě části se věnují odvození matematického modelu z fyzikálních principů, variační formulaci úloh a jejich následné řešení metodou konečných prvků.

Povinná literatura:

Braess, D.: Finite elements. Cambridge University Press, 2001 Feistauer, M.: Theory and numerics for problems of fluid dynamics. MATFYZ UK Praha, 2006

Doporučená literatura:

Quarteroni, A., Valli, A.: Numerical approximation of PDEs. Springer, 2008.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.