470-4603 – Diplomový projekt I (DP I)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4603/01 2010/2011 4
470-4603/02 2015/2016 4
470-4603/03 2019/2020 15
470-4603/04 2019/2020 15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Samostatná práce podle zadaného tématu. Může být využit jako východisko pro následnou diplomovou práci.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

V rámci Diplomového projektu I student řeší problém související se zadáním jeho diplomové práce pod vedením pedagoga katedry.

Povinná literatura:

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.

Doporučená literatura:

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.