470-4604 – Diplomový projekt II (DP II)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-4604/01 2010/2011 10
470-4604/02 2015/2016 10
470-4604/03 2019/2020 15
470-4604/04 2019/2020 15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání rešerší a podkladů k vypracování diplomové práce. Zahájení vlastního řešení a těsná spolupráce s vedoucím DP.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

V rámci Diplomového projektu II student řeší problém související se zadáním jeho diplomové práce pod vedením pedagoga katedry.

Povinná literatura:

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.

Doporučená literatura:

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.