470-6103 – Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací (VSIDT)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětudoc. Ing. David Horák, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-6103/01 2010/2011 10
470-6103/02 2015/2016 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl zvládnout aplikovat získané teoretické znalosti k řešení konkrétního inženýrského problému a obhájit zvolený způsob řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Přednášky obsahují obecný pohled na teorii integrálních transformací na základě funkcionální analýzy s použitím zobecněných funkcí. Zahrnují spojité a diskrétní integrální transformace, jejich užití a analýzu s použitím matematického software.

Povinná literatura:

Veit, J.: Integrální transformace, SNTL, Praha 1979. Čížek, V: Diskrétní Fourierova transformace a její použití, SNTL, Praha, 1981. William L. Briggs, Van Emden Henson: An Owner's Manual for the Discrete Fourier Transform, SIAM, 1995, ISBN 0-89871-342-0. Michael W. Frazier: An introduction to wavelets through Linear Algebra, Springer,1999, ISBN 0-387-98639-1. Častová, N.: Syllabusy k předmětu: Vybrané statě k předmětu Integrální a diskrétní transformace, VŠB-TU Ostrava, FEI, kat. aplikované matematiky.

Doporučená literatura:

Michael W. Frazier: An introduction to wavelets through Linear Algebra, Springer,1999, ISBN 0-387-98639-1.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.