470-6301 – Metody diskrétní matematiky (MDM)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětudoc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-6301/01 2010/2011 10
470-6301/02 2015/2016 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl - analyzovat podstatu reálné úlohy - přeformulovat je do řeči diskrétní matematiky - vyřešit příslušný problém užitím postupů diskrétní matematiky - interpretovat teoretické výsledky v kontextu původní úlohy Současně je nutno kriticky zhodnotit meze použitelnosti ideálního řešení v reálné situaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obsahem kurzu jsou vybraná témata z kombinatoriky, teorie grafů a kombinatorických designů. Současně jsou podány aplikace těchto disciplín v jiných oblastech diskrétní matematiky (např. teorie kódování při konstrukci samoopravných kódů) i při řešení některých praktických problémů.

Povinná literatura:

D.B. West, Introduction to graph theory - 2nd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River NJ, (2001). Hill: A First Course in Coding Theory, Clarendon Press, Oxford, reprinted 2009. C.C. Lindner, C.A. Rodger, Design Theory second edition, CRC Press, Boca Raton FL, (2009)

Doporučená literatura:

Rosen K.: Discrete Mathematics and Its Applications - 6th ed., McGraw-Hill NY, 2007, 0-07-288008-2

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.