470-6302 – Teorie grafů I (TGI)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětudoc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-6302/01 2010/2011 10
470-6302/02 2015/2016 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl - analyzovat reálný problém - přeformulovet jej do řeči teorie grafů - vyřešit příslušný problém užitím příslušných postupů teorie grafů - interpretovat teoretické výsledky v kontextu původní úlohy Současně je nutno kriticky zhodnotit meze použitelnosti ideálního řešení v reálné situaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět pokrývá klasická i mírně pokročilá témata teorie grafů, přesahuje i do dalších disciplín (algenra, kombinatorika). Smyslem je získat přehled o typických problémech z teorie grafů a metodách jejich řešeni. Součástí je řešení praktických problémů užitím teorie grafů, vybrané aplikace a používané algoritmy.

Povinná literatura:

J. Matoušek, J. Nešetřil, Kapitoly z diskrétní matematiky, Karolinum Praha (2003), ISBN 80-246-0084-6. D. B. West, Introduction to graph theory - 2nd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River NJ, (2001), ISBN 0-13-0144400-2. P. Kovář, Teorie grafů, text on-line (2010).

Doporučená literatura:

Bondy, U.S.R. Murty: Graph Theory with Applications, American Esevier Publishing Co., New York, 1976, ISBN 0-444-19451-7. Behzad, G. Chartrand, L. Lesniak-Foster: Graphs and Digraphs, Prindle, Weber and Schmid, Boston, 197, ISBN 0-87150-261-5.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.