470-6303 – Teorie kódování (TKDRS)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětudoc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-6303/01 2010/2011 10
470-6303/02 2015/2016 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl - analyzovat reálný problém - přeformulovat jej do řeči teorie kódování - vyřešit příslušný problém užitím příslušných postupů teorie kódování - interpretovat teoretické výsledky v kontextu původní úlohy Současně je nutno kriticky zhodnotit meze použitelnosti ideálního řešení v reálné situaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Kurz podává přehled základních metod konstrukce samoopravných kódů, vhodných pro přenos zpráv, jakož i použití kombinatorických disciplín v teorii kódování.

Povinná literatura:

Hill: A First Course in Coding Theory, Clarendon Press, Oxford, reprinted 2009. Adámek: Kódování, SNTL Praha, 1969. Adámek: Kódování a teorie informace, ČVUT Praha, 1991.

Doporučená literatura:

Assmus, Key: Designs and their Codes, University of Cambridge, 1993, ISBN 0-521-458639-0. Hankerson et al.: Coding Theory and Cryptography, CRC Press, 2000, ISBN 0-8247-0465-7. Kovářová: teorie kódování, pracovní text, 2006

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.