470-6401 – Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika (MTSAR)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-6401/01 2010/2011 10
470-6401/02 2015/2016 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnutí základní metodologie PRA.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět prezentuje základní i vyspělejší metody pro analýzu spolehlivosti a odhad rizika, které jsou běžně využívány v praxi. Tyto metody pokrývají široký rozsah témat, jež jsou součástí rutinních inženýrských výpočtů. Vedle matematicko - statistických metod pro stanovení charakteristik spolehlivosti je hlavní důraz kladen na popis analytických metod v kontextu se složitější technickou jednotkou, tj. systémem obsahujícím mnoho interagujících komponent. Předložený metodický aparát je součástí širší filosofické koncepce zvané "Pravděpodobnostní odhad rizika" (Probabilistic Risk Assessment), která vyvolala široký zájem zejména po několika haváriích velkých průmyslových jednotek.

Povinná literatura:

Briš; Metody a prostředky pro analýzu rizika a spolehlivosti, Skriptum pro studium v doktorských programech, projekt TEMPUS S-JEP 7689 TTRIMM VŠB-TU Ostrava,1997. Briš R., Aplikovaná matematika, 2003, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, VŠB – Technická univerzita Ostrava, ISBN 80-248-0313-5. Misra K.B.; Reliability Analysis and Prediction, Elsevier 1992, ISBN 0-444-89606-6. Barlow,R.E.- Proschan,F.:Mathematical Theory of Reliability, SIAM 1996, ISBN-89871-369-2. Hurt J.: Teorie spolehlivosti, MFF UK Praha 1984.

Doporučená literatura:

Fleming T.R., Harrington D.P.: Counting Processes and Survival Analysis, Wiley 1991, ISBN 0-471-52218-X Modares M.; What Every Engineer Should Know About Reliability and Risk Analysis, Dekker 1993 ISBN 0-8247-8958-X.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.