470-6403 – Statistické metody v inženýrské praxi (SMIP)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-6403/01 2010/2011 10
470-6403/02 2015/2016 10
470-6403/03 2019/2020 10
470-6403/04 2019/2020 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je naučit posluchače základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur v inženýrských aplikacích, za použití statistického software včetně interpretace výsledků statistické analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje ucelenou matematickou bázi z oblasti teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, jejíž zvládnutí je nezbytné pro aplikaci základních i náročnějších statistických metod v inženýrské a vědecko-výzkumné praxi.

Povinná literatura:

Briš R., Litschmannová M.,STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2004 Likeš J.,Machek J.: Počet pravděpodobnosti, SNTL 1981 Likeš J.,Machek J.: Matematická statistika, SNTL 1983 Box G.E.P, Hunter W.G, Hunter J.S.: Statistics for experimenters, Wiley 1978 Antoch J., Vorlíčková D.: Vybrané metody statistické analýzy dat, ACADEMIA PRAHA 1992

Doporučená literatura:

Likeš J.,Machek J.: Matematická statistika, SNTL 1983 Hebák P.,Hustopecký J.: Průvodce moderními statistickými metodami, SNTL 1990

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.