470-6404 – Základy kvantové chemie a její aplikace (ZKCHEM)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětudoc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-6404/01 2012/2013 10
470-6404/02 2015/2016 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit strukturu a metodologii kvantové chemie, zvládnout základní i pokročilé metody na aplikační úrovni, umět řešit jednoduché úlohy materiálové vědy pomocí metod kvantové chemie.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Základní pojmy a metody kvantové chemie a jejich praktické použití při řešení konkrétních úloh s využitím programových balíků pro kvantověchemické výpočty (Molpro, Gaussian): - kvantová teorie mnohočásticových systémů - přibližné metody v kvantové teorii - Hartreeho-Fockova metoda - metoda MO-LCAO, báze atomových orbitalů - korelační energie a post HF metody - metody funkcionálu hustoty - použití metod kvantové chemie při řešení praktických úloh (výpočet energie molekuly v zadané konfiguraci, extrapolace k limitě CBS, výpočet superpoziční chyby, optimalizace struktury molekuly, vibrační spektrum, reakční cesta a termochemie).

Povinná literatura:

[1] L. Skála, Kvantová teorie molekul, Karolinum, Praha 1995.

Doporučená literatura:

[3] J. Formánek, Úvod do kvantové teorie, Academia, Praha 1983.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.