470-6405 – Klasické a kvantové metody Monte Carlo (KKMM-C)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětudoc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-6405/01 2012/2013 10
470-6405/02 2015/2016 10
470-6405/03 2015/2016 10
470-6405/04 2015/2016 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumět principu metod Monte Carlo, zvládnout základní algoritmy klasických a kvantových metod Monte Carlo a umět je aplikovat při řešení jednoduchých úloh materiálové vědy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Teoretické základy i praktické aplikace metod Monte Carlo v klasické a kvantové statistické termodynamice, v kvantové dynamice molekul a v kvantové chemii. Klasické metody - základy klasické statistické termodynamiky - mezimolekulové interakce - základy teorie Markovových řetězců - Metropolisův algoritmus a obecné schéma simulace Monte Carlo, metody Monte Carlo pro různé statisticko-termodynamické soubory - urychlení konvergence a specializované techniky, - pseudonáhodná čísla. Kvantové metody - základy kvantové teorie a kvantové statistické termodynamiky - kvantově-klasický izomorfismus - metoda path-integral Monte Carlo - variační princip v kvantové chemii a metoda variačního Monte Carlo - stacionární Schrödingerova rovnice a metoda difúzního Monte Carlo

Povinná literatura:

[1] I. Nezbeda, J. Kolafa, M. Kotrla, Úvod do počítačových simulací metodou molekulární dynamiky a Monte Carlo, Karolinum, Praha 1998.

Doporučená literatura:

[3] A. Malijevský, Úvod do statistické termodynamiky, VŠCHT, Praha. [4] J. Kvasnica, Statistická fyzika, Academia, Praha 1983. [5] J. Formánek, Úvod do kvantové teorie, Academia, Praha 1983.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.