470-6501 – Aplikovaná lineární algebra (ALA)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-6501/01 2010/2011 10
470-6501/02 2015/2016 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V kurzu se posluchači seznámí s tím, jak se základní pojmy lineární algebry užívají při popisu technických problémůa zpracování informací, s jejich vlastnostmi, klasifikací, se speciálními maticemi, jejichž vlastnosti se využívají při řešení různých problémů, s rozklady matic, se spektrálními charakteristikami matic a s maticovými funkcemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí se základními pojmy lineární algebry v kontextu aplikací v informatice a při řešení inženýrských problémů.

Povinná literatura:

Z. Dostál: Lineární algebra, VŠB-TU Ostrava 2000. Dianne P. O'Leary, Scientific Computing with Case Studies, SIAM, Philadelphia 2009

Doporučená literatura:

L. Motl, M. Zahradník, Používáme lineární algebru. Karolinum, Praha 2003. K. Výborný, M. Zahradník, Používáme lineární algebru. Karolinum, Praha 2004. S. Míka: Numerické metody algebry, SNTL 1985.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.