470-6503 – Metody optimalizace (MO)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-6503/01 2010/2011 10
470-6503/02 2015/2016 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní optimalizační úlohy, bude znát podmínky jejich řešitelnosti, rozumět korektní formulaci, a bude znát a umět použít základní varianty efektivních algoritmů, heuristik a softwaru na jejich řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Metody optimalizace jsou důležitým nástrojem zdokonalování projektování a technologie. V rámci předmětu se studenti seznámí se základními optimalizačními úlohami, s podmínkami jejich řešitelnosti a zejména s efektivními počítačovými algoritmy a heuristikami, a to v rozsahu, který umožní kvalifikované využití těchto metod i softwaru na řešení praktických úloh.

Povinná literatura:

O. Došlý, Základy konvexní analýzy a optimalizace. Masarykova universita, Brno 2005. V. M. Alexejev a j.: Matematická teorie optimálních procesů, Academia, Praha 1992 (překlad z ruštiny). R. Fletcher: Practical Methods of Optimization, John Wiley & sons, Chichester 1997.

Doporučená literatura:

D. P. Bertsekas, Nonlinear Programming, Athena Scientific, Belmont 1999. Z. Dostal, Optimal Quadratic Programming Algorithms: With Applications to Variational Inequalities Springer, New York 2009. I. Griva, S. G. Nash, A. Sofer, Linear and Nonlinear Optimization, Second Edition, SIAM , Philadelphia 2008. D. T. Pham and D. Karaboga, Intelligent Optimization Techniques, Springer, London 2000.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.