470-6505 – Výpočetní elektrotechnika (VYET)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-6505/01 2010/2011 10
470-6505/02 2015/2016 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je naučit se matematicky modelovat elektromagnetická pole a řešit je moderními numerickými metodami. Postupně si na typových příkladech ukážeme řešení pole elektrostatického, magnetostatického a elektromagnetického záření. Důraz bude kladen na pochopení principů metod konečných prvků (MKP), hraničních prvků (MHP) a jejich efektivní použití nebo kombinace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Témata přednášek: 1. Elektrostatika - fyzikální podstata, modelová 2d úloha, uzlová MKP, MHP. 2. Magnetostatika - fyzikální podstata, modelová 3d úloha, hranová MKP, párování MKP a MHP. 3. Elektromagnetické záření - fyzikální podstata, modelová 3d úloha, MKP s absorpční vrstvou, MHP.

Povinná literatura:

D. Lukáš - Matematické modelování elektromagnetických polí. Skripta VŠB-TU Ostrava, červen 2010. M. Křížek, K. Segeth - Numerické modelování problémů elektrotechniky. Karolinum Praha 2001. J. Schoeberl - Numerical Methods for Maxwell's Equations. Elektronická skripta, Keplerova Univerzita Linec, 2005.

Doporučená literatura:

P. Monk - Finite Element Methods for Maxwell's Equations. Oxford University Press, 2003. O. Steinbach, S. Rjasanow - The Fast Solution of Boundary Integral Equations. Springer 2007.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.