470-6506 – Iterační metody (IMD)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-6506/01 2010/2011 10
470-6506/02 2015/2016 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: iterační metody Naučit se používat různé typy iteračních metod pro řešení úloh lineárních i nelineárních soustav. Pochopit základní myšlenky i některé nejnovější výsledky daného oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje s různými typy iteračních metod pro řešení úloh lineárních i nelineárních soustav. Výklad je soustředěn na základní myšlenky, zahrnuje však i nejnovější výsledky daného oboru.

Povinná literatura:

C.T. Kelley, Iterative Methods for Linear and Nonlinear Equations, SIAM, Philadelphia 1995, http://www.siam.org/catalog/mcc12/kelley.htm B. Barrett et al.: Templates for the solution of linear systems, SIAM, Philadelphia 1993, http://www.siam.org/catalog/mcc01/barrett.htm

Doporučená literatura:

O. Axelsson: Iterative Solution Methods, Cambridge University Press, 1994 Werner C. Rheinboldt: Methods for Solving Systems of Nonlinear Equations, SIAM, Philadelphia 1998, http://www.siam.org/catalog/mcc02/cb70.htm

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.