470-8542 – Speciální metody analýzy dat (SMAD)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-8542/01 2010/2011 5
470-8542/02 2015/2016 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento předmět lze považovat za multidisciplinární předmět na pomezí statistiky a informatiky. Jeho cílem je rozšíření základních znalostí statistických metod, které studenti získali v rámci předmětu 541-0181/01 – Statistika (ST) a/nebo 548-0093/01 – Kvantitativní metody v geografii, a to zejména směrem k vyspělým statistickým metodám používaným v technické praxi v kombinaci se speciálními počítačově orientovanými postupy. Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni efektivně posoudit vlastní data, zvolit pro jejich základní analýzu vhodný model, ověřit jeho použitelnost a dosažené výsledky správně interpretovat v kontextu s praktickým zaměřením úlohy.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Možnosti počítačově orientovaného zpracování dat vyžadují od svých uživatelů schopnost komplexní analýzy problémů. Na rozdíl od klasické matematické statistiky je v předmětu kladen důraz nikoliv na konkrétní metody, ale na jejich vhodné kombinace umožňující posouzení kvality dat, výběr vhodného statistického modelu, jeho ověření a na interpretaci výsledků s ohledem na cíl zpracování dat.

Povinná literatura:

Briš R., Litschmannová M.,STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2004. Briš, R., Litschmannová M.: STATISTIKA II., 2007 Ostrava:VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1482-7, elektronické skriptum.

Doporučená literatura:

Likeš J., Cyhelský L.Hindls R.; Úvod do statistiky a pravděpodobnosti, 1994, VŠE Praha, ISBN 80-7079-028-8. Likeš J., Machek J., Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1981. Likeš J., Machek J., Matematická statistika, SNTL Praha 1983.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.