470-8722 – Matematická analýza II (MA2NT)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuMgr. Bohumil Krajc, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-8722/01 2010/2011 6
470-8722/02 2019/2020 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se student seznámí se základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými ke tvůrčí aplikaci diferenciálního a integrálního počtu reálných funkcí více proměnných.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti podrobně seznámí nejen se základními pojmy a metodami diferenciálního počtu reálných funkcí několika reálných proměnných, ale také s problematikou dvojného a trojného Riemannova integrálu.

Povinná literatura:

B. Budinský, J. Charvát: Matematika II. SNTL, Praha 1990 J. Charvát, M. Hála, V. Kelar, Z. Šibrava: Příklady k Matematice II, ČVUT, Praha 1999

Doporučená literatura:

Další prameny J. Brabec, B. Hrůza: Matematická analýza II. SNTL, Praha 1986 P. Burda, J. Doležalová: Cvičení z matematiky IV (skripta VŠB-TUO) N. Častová a kol.: Cvičení z matematiky III (skripta VŠB-TUO) V. Dobrovská, K. Stach: Matematika II (Diferenciální počet funkce jedné a více proměnných). (skripta VŠB-TUO) D. Píšová, E. Gardavská: Diferenciální počet funkcí více proměnných. (skripta VŠB-TUO) K. Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky. SNTL Praha W. Rudin: Principles of Mathematical Analysis. McGraw-Hill Book Company, New York 1964

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.