470-8725 – Počítačové modelování (PM AVAT)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-8725/01 2015/2016 4
470-8725/02 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen: - Aktivně využívat nové pojmy z oblasti počítačového modelování, které jsou nezbytné k pochopení moderních výpočetních metod. - Řešit základní inženýrské úlohy z oblasti mechaniky pomocí MKP. - Aplikovat různé diskretizační techniky k numerickému řešení vybraných úloh z technické praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí s novými pojmy z oblasti počítačového modelování, které jsou nezbytné k pochopení moderních výpočetních metod. Naučí se různé postupy řešení základních úloh z oblasti mechaniky pomocí MKP a následně si vyzkouší jejich aplikaci na vybrané úlohy z technické praxe.

Povinná literatura:

[1] LENERT, J. Úvod do metody konečných prvků. Ostrava 1999: VŠB-Technická univerzita Ostrava. p. 110. ISBN 80-7078-686-8. [2] COOK R. D., MALKUS D.S., PLESHA M.E., WITT R.J. CONCEPTS AND APPLICATIONS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS. 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002, p. 719, ISBN 0-471-35605-0. [3] KOZUBEK, T., BRZOBOHATÝ, T., HAPLA, V., JAROŠOVÁ, M., MARKOPOULOS, A. Lineární algebra s Matlabem, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/linearni-algebra-s-matlabem.

Doporučená literatura:

[1] REDDY, J. N. An introduction to the finite element method. 2nd Edition. McGraw-Hill, 1993. [2] BLAHETA, R. Matematické modelování a metoda konečných prvků, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/matematicke-modelovani-metoda-konecnych-prvku-numericke-metody-2

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.