470-8726 – Statistika (STA AVAT)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-8726/01 2015/2016 4
470-8726/02 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- zvládnutí statistických procedur s PC pomocí vhodného software, - porozumění principům práce s daty, - porozumění přilehlé teorii, - schopnost aplikace statistických metod při analýze vlastních dat (např. zpracování závěrečných prací, atd.)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Absolventi ovládají základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur za použití statistického software včetně interpretace výsledků statistické analýzy.

Povinná literatura:

[1]BRIŠ R., LITSCHMANNOVÁ M.,STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2004. [2]BRIŠ R., LITSCHMANNOVÁ M. (2007), STATISTIKA II., E-learningový prvek pro podporu výuky odborných a technických předmětů, v rámci projektu CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326, VŠB TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1482-7, dostupné z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FEI/STA2/ [3]LITSCHMANNOVÁ, M. (2012), Úvod do statistiky, skripta, dostupné z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky [4]LITSCHMANNOVÁ, M. (2012), Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti, skripta, dostupné z: http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti

Doporučená literatura:

[1]LIKEŠ J., MACHEK J., Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1981. [2]LIKEŠ J., MACHEK J., Matematická statistika, SNTL Praha 1983. [3]LIKEŠ J., CYHELSKÝ L. HINDLS R.; Úvod do statistiky a pravděpodobnosti, 1994, VŠE Praha, ISBN 80-7079-028-8.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.