470-8746 – Diferenciální a integrální počet funkcí reálné a komplexní proměnné (DIP)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-8746/01 2016/2017 6
470-8746/02 2016/2017 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen aktivně využívat nové pojmy z oblasti diferenciálního a integrálního počtu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu reálných a komplexních funkcí, a to včetně funkčních řad; současně by absolvováním tohoto kursu měli studenti získat jistou početní zručnost a schopnost aplikovat probranou teorii při řešení úloh.

Povinná literatura:

1. Galajda, P., Schrötter, Š.,: Funkce komplexní proměnné a operátorový počet, Alfa-Bratislava, 1991. Škrášek, J., Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky II, SNTL, Praha, 1986. 2. James and D.Burley, P.Dyke, J.Searl, N.Steele, J.Wright: Advanced Modern Engineering Mathematics, Addison-Wesley Publishing Company, 1994. 3. Kozubek, T., Lampart, M.,: Integrální transformace, http://mi21.vsb.cz/modul/integralni-transformace

Doporučená literatura:

1. James and D.Burley, P.Dyke, J.Searl, N.Steele, J.Wright: Advanced Modern Engineering Mathematics,Addison-Wesley Publishing Company, 1994. 2. William L. Briggs, Van Emden Henson: An Owner’s Manual for the Discrete Fourier Transform, SIAM, 1995, ISBN 0-89871-342-0. 3. Michael W. Frazier: An introduction to wavelets through Linear Algebra, Springer, 1999, ISBN 0-387-98639-1

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.