541-0001 – Geochemie (GCH)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0001/01 1999/2000 2005/2006 4
541-0001/02 2002/2003 5
541-0001/03 1999/2000 2005/2006 4
541-0001/04 1999/2000 2009/2010 5
541-0001/05 2005/2006 2009/2010 5
541-0001/06 2006/2007 5
541-0001/07 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o přirozeném chování prvků v zemské kůře s jejich následnou aplikací pro interpretaci v oblastech ovlivněných antropogenní činností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vznik chemických prvků ve Vesmíru a jejich geochemická klasifikace. Mobilita prvků v závislosti na prostředí. Termodynamika geochemických procesů. Geochemické procesy v kontinentální a oceánské kůře. Geochemické a biogeochemické cykly. Metody geochemické prospekce. Antropické geochemické vlivy. Geochemie průmyslových imisí a organických látek. Statistické a laboratorní analytické metody v geochemii.

Povinná literatura:

Raclavská K., Raclavská H., Homola V. (2001): Geochemie. Učební texty, CD-ROM. Bouška, V. a kol. (1980): Geochemie. Akad. Praha. Dubanský, A., Zamarský, V.: Geochemie, díl II, skripta VŠB. Dubanský, A., Zamarský, V.: GEochemie, díl III, skripta VŠB. Mrňa, F. (1991): Užitá geochemie. Akad. Praha.

Doporučená literatura:

Zamarský, V., Kudělásková, M., Slivka, V. (1990): Mineralogie a petrografie, VŠB Ostrava. Klika, Z., Martinec, P. (1982): Analytické metody v geochemii, skripta VŠB. Hovorka, D., Suk, M. (1985): Geochémia a geneze eruptivních a metamorfovaných hornin. Skripta UK Bratislava.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.