541-0003 – Databázové aplikace v geologii (DBvGeol)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0003/01 2004/2005 2009/2010 5
541-0003/02 2005/2006 5
541-0003/03 2009/2010 5
541-0003/04 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit s organizací dat v relačních databázích a podat základy dotazovacího jazyka SQL.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základním způsobem profesionálního uchování obecně geovědních dat v počítačovém prostředí - s databázemi. Prakticky se zaměřuje pouze na relační databáze jako v současnosti nejpoužívanější. Vysvětluje typy dat z hlediska jejich počítačové formy, jejich rozsahy, operace s nimi. Zabývá se možnostmi zobrazení a způsoby převodu geologických dat reálného světa na tyto základní počítačové typy. Podstatnou částí předmětu jsou dotazovací jazyky, především SQL. Praktická část předmětu probíhá v počítačové učebně a v prostředí databázového systému se modelují datové reprezentace geologickcých objektů a jejich vlastnosti jak popisné, tak prostorové.

Povinná literatura:

HOMOLA, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50. Web VŠB, Ostrava, 2005-2013. HERNANDEZ, M. J.: Návrh databází. ISBN 8024709007. Grada Publishing, Praha, 2006.

Doporučená literatura:

OPPEL, A. J.: Databáze bez předchozích znalostí. ISBN 8025111997. Computer Press, Brno, 2006. PÍSEK, S.: Databáze v Accessu. ISBN 8024705729. Grada Publishing, Praha, 2003.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.