541-0005 – Užitá geofyzika (UGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0005/01 2005/2006 6
541-0005/02 2009/2010 6
541-0005/03 2016/2017 2017/2018 7
541-0005/04 2016/2017 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit se aplikovat komplexy geofyzikálních metod v geologické praxi včetně interpretace výsledků měření. Znalostiprokazované při ukončení předmětu jsou: odevzdání vypracování zadaných programů z jednotlivých cvičení a zpracování seminární práce (přednášky z vybraného tématu). Naučit se aplikovat komplexy geofyzikálních metod v geologické praxi včetně interpretace výsledků měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Užitá geofyzika navazuje na předmět Geofyzika v bakalářském studiu. Rozšiřuje základní znalosti vybraných geofyzikálních metod, zejména geoelektrických (metoda odporového profilování, vertikálního elektrického sondování, odporové tomografie a georadaru) a seismických (metoda přímých, odražených a lomených vln, metoda seismoakustická). Spolu s metodami gravimetrickými, radionuklidovými, magnetickými a termickými a vybranými karotážními metodami pak jsou studenti seznamováni s vhodnými komplexy geofyzikálních metod používanými při řešení konkrétních úkolů v inženýrské geologii, hydrogeologii, ložiskovém průzkumu a ekologii. Student zvládne zpracování dat a interpretaci měření.

Povinná literatura:

MAREŠ, S. et. al.: Úvod do užité geofyziky. SNTL/Alfa 1990. MAREŠ, S., et al.: Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii. SNTL. Praha, (1983) 198 stran.

Doporučená literatura:

KAROUS, M.: Geoelektrické metody průzkumu. SNTL, Alfa, Praha, 1989, 416 s. MILSOM, J: Field Geophysics, Published 2003 by John Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester,West Sussex PO19 8SQ, England TELFORD, W. M., GELDART, L., P., SHERIFF, R., E.: Applied Geophysisc Second Edition, Published 2001 by The Press Syndicate of the University of Cambridge, United Kingdom

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.