541-0006 – Hydrodynamické zkoušky (HZk)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0006/01 2005/2006 4
541-0006/02 2009/2010 4
541-0006/03 2016/2017 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnout širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Daný předmět se věnuje proudění podzemních vod v horninách. Studuje systematiku druhů filtračních pohybů, obecné diferenciální rovnice kontinuity a její řešení pro jednotlivé druhy filtračních toků. Řeší základní rovnice ustáleného a neustáleného proudění a způsoby zjišťování hydraulických parametrů zvodněného kolektoru.

Povinná literatura:

BUJOK P., GRMELA A.: Hydrodynamické zkoušky a výzkum sond. Skripta VŠB, HGF, 1992.

Doporučená literatura:

JETEL J.: Metody regionálního hodnocení hydraulických vlastností hornin. ÚÚG Praha, 1985.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.