541-0007 – Historická geologie (HG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0007/01 1999/2000 2005/2006 0
541-0007/02 1999/2000 2005/2006 8
541-0007/03 2002/2003 4
541-0007/04 2006/2007 4
541-0007/05 2016/2017 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení principů určování stáří hornin a geologických procesů. Studenti by měli dokázat odlišit jednotlivé etapy vývoje Země a definovat jejich charakteristické znaky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní zákony a principy historické geologie. Absolutní a relativní stáří. Stratigrafické stupnice a jejich jednotky. Stratotypy. Korelace. Rozdělení sedimentačních prostředí. Paleogeografické mapy a palinspastická schémata. Úvod do geotektoniky. Vznik Země a její raná historie. Prekambrium, jeho zvláštnosti, možnosti členění a vývojové zákonitosti. Klasické oblasti prekambria a Český masiv. Fanerozoikum, vývojové etapy, hlavní události, charakteristika klasických oblastí a ekvivalentních uloženin na území České republiky.

Povinná literatura:

Chlupáč I., a kol. (2002): geologická minulost České republiky. Academia Praha. Kumpera O., Vašíček Z. (1988): Základy historické geologie a paleontologie. - SNTL, Praha. Mišík M., Chlupáč I., Cicha I. (1985): Stratigrafická a historická geológia. - SPN, Bratislava. Pek I., Vašíček Z., Roček Z., Hajn V., Mikuláš R. (1996): Základy zoopaleontologie. - Skripta - Vydav. UP, Olomouc. Kalvoda J., Bábek O., Brzobohatý R. (1998): Historická geologie. - Vydav. UP, Olomouc.

Doporučená literatura:

Gradstein, F.M. et al.(2004): Geologic Time Scale 2004. - Cambridge University Press. Nichols, G. (1999): Stratigraphy and Sedimentology. – Blackwell Publishing, 355 s. Oxford Press, F., Siever, R. (1998): Understanding Earth - sekond edition. - W.H.Freeman and Copany, New York Stanley SM. 2005. Earth Systém History. W.H.Freeman and Company, New York, 567 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.