541-0010 – Mikroskopické praktikum (MP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0010/01 1996/1997 2009/2010 4
541-0010/02 2005/2006 5
541-0010/03 2009/2010 2014/2015 5
541-0010/04 2015/2016 4
541-0010/05 2019/2020 4
541-0010/06 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si zapamatuje a dokáže popsat použití mikroskopické techniky pro identifikaci hornin a minerálů. Student dokáže vysvětlit principy mikroskopie minerálů a hornin v procházejícím a odraženém světle. Dosažené znalosti umí aplikovat na mikroskopická pozorování základních minerálů a hornin.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení studentů se základními mikroskopickými technikami při určování minerálů a hornin pomocí procházejícího a odraženého světla a se základními optickými charakteristikami vybraných horninotvorných a rudních minerálů. Náplň cvičení: Předmět je rozdělen na dvě části (po cca pěti týdnech): mikroskopii v odraženém a v procházejícím světle. Odražené světlo: stavba mikroskopu, druhy preparátů pro mikroskopii, stanovení optických vlastností rudních minerálů (barva, vnitřní reflexy, odraznost, polarizační jevy). Procházející světlo: Charakter světla – teoretický úvod. Lom a odraz světla. Polarizace světla. Rozdělení látek podle optických vlastností. Polarizační mikroskop. Příprava mikroskopických preparátů. Určení velikosti zrna. Vlastnosti minerálů při pozorování v nezkřížených nikolech. Vlastnosti minerálů při pozorování ve zkřížených nikolech. Zhášení. Interferenční barvy. Kompenzátory. Srůsty a přeměny.Charakter zóny (ráz délky). Optický charakter minerálu. Práce s kompenzátory. Systematická mineralogie – přehled optických vlastností vybraných horninotvorných minerálů. Systematická mineralogie – přehled struktur vyvřelých hornin. Digitální obrazová analýza a její možnosti v mineralogii.

Povinná literatura:

Gregerová, M.; Fojt, B.; Vávra, M. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, Přírodovědecká fakulta MU, 2002, Brno Mališ, J.; Matýsek, D.; Daněk, T. Optické určování minerálů a hornin. Výukový CD-ROM, projekt FRVŠ 1684/2003. Dvořák, P.: Rudní mikroskopie. 1. vyd., VŠB, Ostrava, 1989, 154 s.

Doporučená literatura:

Konta, J.; Hejtman, B. Horninotvorné minerály. ČSAV, 1959. Arnošt Dudek, Ferry Fediuk, Marie Palivcová: Petrografické tabulky. Nakladatelství ČSAV, 1962.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.