541-0011 – Mineralogie (M)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0011/01 1999/2000 2005/2006 7
541-0011/02 1999/2000 2009/2010 5
541-0011/03 1999/2000 5
541-0011/04 2006/2007 5
541-0011/05 2016/2017 5
541-0011/06 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení krystalické stavby minerálů, jejich vlastností, systému klasifikace minerálů, procesů vzniku a vývoje minerálů a metod jejich výzkumu. Studenti by se měli naučit: Shrnout základní principy studia vlastností a klasifikace minerálů. Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji minerálů. Teoreticky znát základní metody výzkumu minerálů a krystalických látek. Ilustrovat získané poznatky na příkladech popisu a využití minerálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmětem zájmu jsou krystalické látky. Jejich morfologie, vnitřní struktura, vzájemné zákonitosti. Krystalová symetrie, krystalové soustavy. Chemická krystalografie, geometrický a chemický faktor. Chemické vazby a jejich vztah k fyzikálním vlastnostem. Objasnění pojmů izomorfie a polymorfie. Makrodiagnostické fyzikální vlastnosti minerálních fází. Optické vlastnosti a jejich identifikace pomoci mikroskopie v polarizovaném světle Systematická mineralogie, klasifikační principy. Systematický přehled základních (nejznámějších) minerálních fází prvků sulfidů, hologenidů, oxidů a hydroxidů, nitrátů, karbonátů, sulfátů, fosfátů a silikátů. Genetická mineralogie, hlavní paragenetické zákonitosti, sukcese.

Povinná literatura:

Slavík, F. a kol.: Mineralogie. – Vydav. ACADEMIA, Praha, 1974. Zamarský, V. a kol.: Mineralogie systematická I. díl. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1981. Zamarský, V.; Kühn, R.: Mineralogie systematická II. díl, Silikáty. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1981. Raclavská, H.; Matýsek, D.;Machek, P.: Mineralogická krystalografie. Vysoká škola báňská, Ostrava, 2000. kolektiv katedry geologie a mineralogie: Mineralogická krystalografie. Díl A. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1984. kolektiv katedry geologie a mineralogie: Mineralogická krystalografie. Díl B. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1984.

Doporučená literatura:

Chvátal, M. Úvod do systematické mineralogie. Silikátový svaz, Praha, 2005. Chvátal, M. (2002): Mineralogie pro 1. ročník – Krystalografie. skriptum UK–PřF, Karolinum, Praha

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.