541-0014 – Paleontologie (P)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0014/01 1999/2000 2005/2006 3
541-0014/02 2002/2003 2009/2010 4
541-0014/03 1999/2000 4
541-0014/04 2005/2006 2009/2010 3
541-0014/05 2016/2017 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti paleontologického systému, popis morfologických znaků fosilních organismů. Studenti musí dokázat identifikovat neznámý fosilní materiál a tento samostatně určit.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Paleontologie a biostratigrafie. Vznik a zachování zkamenělin. Taxonomie a nomenklatorická pravidla. Základy systematické fytopaleontologie. Rozšíření a stratigrafický význam fosilního rostlinstva. Prvoci, přehled morfologie a systematické rozdělení. Význam prvoků pro stratigrafii. Přehled systematiky mnohobuněčných živočichů. Charakteristika stratigraficky významných skupin bezobratlých. Vývojová řada obratlovců. Zákony a zákonitosti v paleontologii.

Povinná literatura:

Kumpera O., Vašíček Z. (1988): Základy historické geologie a paleontologie. - SNTL, Praha. Pokorný V. a kol. (1992): Všeobecná paleontologie. - Univ. Karlova, Praha Pek I., Vašíček Z., Roček Z., Hajn V., Mikuláš R. (1996): Základy zoopaleontologie. - Skripta - Vydav. UP, Olomouc.

Doporučená literatura:

Clarkson, E.N.K. (1998): Invertebrate paleontology and evolution. - Blackwell, New York

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.