541-0017 – Dokumentování a vzorkování (DaV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0017/01 2004/2005 4
541-0017/02 2016/2017 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat v praktických činnostech. Absolvent rovněž získá schopnost částečně analyzovat, kategorizovat a klasifikovat hlavní požadavky vyplývající z oblasti dokumentování a vzorkování pro geologickou práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Rozdělení geologické dokumentace (prvotní, souhrnná, hmotná). Prvotní geologická dokumentace průzkumných, otvírkových a těžebních prací. Hmotná geologická dokumentace, zásady a technika odběru vzorků, druhy vzorků, příprava vzorků, jejich uchovávání a doprava, systémy vzorkování, význam vzorků pro geologické i technické práce, kontrola práce laboratoří. Souhrnná geologická dokumentace, její pořizování, využití v geologické a technické praxi. Geologická dokumentace v průzkumných a těžebních organizacích. Způsoby tvorby geologické dokumentace, její využití pro přípravu a zpracování výpočtů zásob. Evidence, uchovávání, skartace a archivace geologické dokumentace.

Povinná literatura:

Vyhláška č. 368/ 2004 Sb. o geologické dokumentaci.

Doporučená literatura:

Schejbal, C.: Vzorkování geologických objektů. In Metodologie geologického průzkumu. Košice: Vienala, 2003.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.